ถ๓ภฮ
 แนะนำส่วนต่างๆของเควส 

นำเม้าส์วางบน ตัวเลขสีแดง เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ถ๓ภฮ
ถ๓ภฮ ถ๓ภฮ
ถ๓ภฮ

 รูปแบบเควส
 Hidden Quest
เป็น Quest ขั้นพื้นฐาน รูปแบบคล้ายคลึงกับ Field Quest แต่อาจจะมีการเล่าถึงเหตุการณ์หรือเนื้อเรื่องสำคัญๆ สอดแทรกไว้ด้วยรางวัลจากการทำ Quest ประเภทนี้ส่วนใหญ่จะเป็น Item หรือค่าประสบการณ์
 Scenario Quest
เป็น Quest ที่กล่าวถึงเรื่องราวและเหตุการณ์หลักๆ ที่เกี่ยวข้องกับความเป็นมาและเนื้อหาภายในเกม
 • Field Quest: 
  รูปแบบของ Field Quest จะคล้ายกับ Hidden Quest แต่จะเป็น Quest ที่ระบุเฉพาะจะให้ผู้เล่นมุ่งหน้าไปยัง Dungeon ของ Quest นั้นๆ
 • Dungeon Quest:
  การจะไปยัง Dungeon Quest จะเกี่ยวพันธ์กับ Field Quest เสมอ และบางครั้งจะต้องมายัง Dungeon Quest เฉพาะสำหรับการทดสอบเพื่อการเลื่อนคลาสของตัวละครด้วย ซึ่งจะมีระดับความยากสูงกว่า Field Quest

 • Rank-Up Quest

  เควสสำหรับผู้เล่นที่เก็บเลเวลถึงระดับที่สามารถเลื่อนระดับคลาสของตัวละครได้ซึ่งจะต้องมีค่าสถานะตามที่ตัวเกมได้กำหนดไว้ในช่องแสดงค่าสถานะของตัวละคร (กดปุ่ม C ดูที่ค่า Growth ) จึงจะสามารถรับ Quest เลื่อนระดับคลาสของตัวละครได้
  Battle Style
  Available Promotion Quest Levels
  Warrior
  Lv.10 Lv.20 Lv.30 Lv.40 Lv.50 Lv.60 Lv.70 Lv.80 Lv.90 Lv.100 Lv.110 Lv.120 Lv.130 Lv.140 Lv.150 Lv.160 Lv.170
  Blader
  Lv.10 Lv.20 Lv.30 Lv.40 Lv.50 Lv.60 Lv.70 Lv.80 Lv.90 Lv.100 Lv.110 Lv.120 Lv.130 Lv.140 Lv.150 Lv.160 Lv.170
  Wizard
  Lv.10 Lv.20 Lv.30 Lv.40 Lv.50 Lv.60 Lv.70 Lv.80 Lv.90 Lv.100 Lv.110 Lv.120 Lv.130 Lv.140 Lv.150 Lv.160 Lv.170
  Force Archer
  Lv.10 Lv.20 Lv.30 Lv.40 Lv.50 Lv.60 Lv.70 Lv.80 Lv.90 Lv.100 Lv.110 Lv.120 Lv.130 Lv.140 Lv.150 Lv.160 Lv.170
  Force Shielder
  Lv.10 Lv.20 Lv.30 Lv.40 Lv.50 Lv.60 Lv.70 Lv.80 Lv.90 Lv.100 Lv.110 Lv.120 Lv.130 Lv.140 Lv.150 Lv.160 Lv.170
  Force Blader
  Lv.10 Lv.20 Lv.30 Lv.40 Lv.50 Lv.60 Lv.70 Lv.80 Lv.90 Lv.100 Lv.110 Lv.120 Lv.130 Lv.140 Lv.150 Lv.160 Lv.170
   
  รางวัลที่ได้รับ
  Lv.10
   Combo Skills
  Lv.20
   Battle Aura Skills
  Lv.30
   1st Battle Mode Skills
  Lv.40
   Guild Creation Authority, Amulet of Bless +1
   ระยะเวลาของ Buff นานขึ้น 50%
   สามารถใช้ Battle Mode 1 และ Aura Mode พร้อมกันได้
  Lv.50
   2nd Battle Mode Skills
   สามารถใช้ Board Chain Attack Skill Level 1
  Lv.60
   Titanium Glove with 2 Defense Rate Slots
   สามารถใช้ Battle Mode 2 และ Aura Mode พร้อมกันได้
   สามารถใช้ Board Chain Attack Skill Level 2
  Lv.70
   Titanium Helmet +3 with 1 Defense Rate Slot
   เพิ่ม Max HP (ปริมาณที่เพิ่มขึ้นอยู่กับแต่ละอาชีพ)
   สามารถใช้ Board Chain Attack Skill Level 3
  Lv.80
   Astral Bike Summoning Skill
   ระยะเวลาของ Buff นานขึ้น 100%
   สามารถใช้ Board Chain Attack Skill Level 4
  Lv.90
   Osmium Helmet +3 with 1 Defense Rate Slot
   สามารถใช้ Combo ในขณะที่ใช้ Aura Mode ได้
   สามารถใช้ Training Dummy ได้โดยไม่ถูกจำกัด
   สามารถใช้ Bike Chain Attack Skill Level 1
  Lv.100
   เพิ่มช่องโกดังเก็บของเพิ่มขึ้นอีก 1 ช่อง
   Bike Chain Attack Skill Level 2
  Lv.110
     Battle Mode 1 (Combo accessible)
     สามารถใช้ Bike Chain Attack Skill Level 3
  Lv.120
     ระยะเวลาของ Buff นานขึ้น 150%
     จำนวนของสกิล Buff ที่ใช้ซ้อนกันได้ 6 สกิล
     สามารถใช้ Bike Chain Attack Skill Level 3
  Lv.130
     สามารถใช้ Battle Mode 1 และ Aura Mode พร้อมกันและใช้ได้
     จำนวนของสกิล Buff ที่ใช้ซ้อนกันได้ 7 สกิล
  Lv.140
     สามารถใช้สกิล Buff ที่ให้ผลเหมือนกัน 2 สกิลซ้อนกันได้
     จำนวนของสกิล Buff ที่ใช้ซ้อนกันได้ 8 สกิล
  Lv.150
     ระยะเวลาของ Buff นานขึ้น 200%
     จำนวนของสกิล Buff ที่ใช้ซ้อนกันได้ 9 สกิล
  Lv.160
     จำนวนของสกิล Buff ที่ใช้ซ้อนกันได้ 10 สกิล
  Lv.170
     สามารถใช้สกิล Buff ที่ให้ผลเหมือนกัน 3 สกิลซ้อนกันได้

  ถ๓ภฮ
  ถ๓ภฮ
   ระบบแจ้งเควสของ NPC

  [ก่อนรับเควส ]ขณะทำเควส] เมื่อทำเควสสำเร็จ]
       
   
  เควสที่สามารถทำได้ วิธีการใช้เควส ]  

  เมื่อมี Quest ใหม่ๆ ที่ตัวละครสามารถทำได้จะมี Icon แจ้ง New Quest อยู่ทางซ้ายมือจอ และที่ NPC มีสัญลักษณ์แสดงปรากฏอยู่
  เมื่อคลิ๊ก Icon แจ้ง New Quest จะมีข้อความแนะนำเพื่อบอกว่าสามารถไปรับ Quest ได้ที่ NPC คนไหน


  ถ๓ภฮ
  ถ๓ภฮ ถ๓ภฮ
  ถ๓ภฮ