อาณาจักร Nevareth ได้เริ่มสะสมพลังที่ไร้ขีดจำกัดรูปแบบที่ 5 ตามการค้นคว้าจากเอกสารของ Sir Minesta, ที่หายไป ข่าวลือว่าเขานั้นได้ขายวิญญาณให้กับ Dark Lord แล้ว เหล่าผู้ฝึกสอนสำหรับนักรบที่ต้องการพลัง Battle Mode ที่รุนแรงขึ้น มีผู้คนมากมายต้องการครอบครองพลังนั้น แต่มีเพียงไม่กี่คนเท่านั้นที่จะได้ครอบครองมัน


 รายละเอียด Battle Mode 3 

          - ใช้ 5,000 SP ในการเริ่ม Battle Mode 3 
          - โจมตีต่อเนื่องภายใน 4 วินาที เพื่อการโจมตีในแบบ combo 
          - ปม้ว่าจะเกิดการ MISS ตอนโจมตีปรกติ, Fatal Attack I จะยังคงอยู่ถ้าการโจมตี combo นับที่ 4 ครั้งแล้ว 
          - Fatal Attack จะต้องใช้ตามขั้นตอนนี้ Fatal Attack I > Fatal Attack II > Fatal Attack III


การใช้นั้นขึ้นอยู่กับการคงอยู่ของ Fatal Attack

- Fatal Attacks ไม่มีวัน MISS


Battle Mode 3 แต่ละอาชีพ

- Skill stats : Basic stats + (การเพิ่ม stats ต่อ BSLV up x เลเวลของ Battle Mode 3 ) Warrior

 

 Battle Mode 3
Activation Skill

 

Option

 Basic Stat

Stat
ที่เพิ่มขึ้นต่อLevel

 Stat รวมที่เพิ่มขึ้นเมื่อ Level ถึง 190

Axe Destroyer

Attack เพิ่มขึ้น

320

30

530

Magic Attack เพิ่มขึ้น

320

30

530

Defense
เพิ่มขึ้น

100

60

520 Blader

 

 Battle Mode 3
Activation Skill

 

Option

 Basic Stat

Stat
ที่เพิ่มขึ้นต่อLevel

 Stat รวมที่เพิ่มขึ้นเมื่อ Level ถึง 190

Knucklet Striker

Attack เพิ่มขึ้น

300

30

510

Magic Attack เพิ่มขึ้น

300

30

510

Defense
เพิ่มขึ้น

100

50

450
Wizard

 

 Battle Mode 3
Activation Skill

 

Option

 Basic Stat

Stat
ที่เพิ่มขึ้นต่อLevel

 Stat รวมที่เพิ่มขึ้นเมื่อ Level ถึง 190

Elemental Dominator

Attack เพิ่มขึ้น

300

30

510

Magic Attack เพิ่มขึ้น

300

30

510

Defense
เพิ่มขึ้น

90

40

440

Force Archer

 

 Battle Mode 3
Activation Skill

 

Option

 Basic Stat

Stat
ที่เพิ่มขึ้นต่อLevel

 Stat รวมที่เพิ่มขึ้นเมื่อ Level ถึง 190

Launcher Punisher

Attack เพิ่มขึ้น

300

30

510

Magic Attack เพิ่มขึ้น

300

30

510

Defense
เพิ่มขึ้น

90

40

440

Force Shielder

 

 Battle Mode 3
Activation Skill

 

Option

 Basic Stat

Stat
ที่เพิ่มขึ้นต่อLevel

 Stat รวมที่เพิ่มขึ้นเมื่อ Level ถึง 190

Hammer Crusher

Attack เพิ่มขึ้น

250

30

460

Magic Attack เพิ่มขึ้น

250

30

460

Defense
เพิ่มขึ้น

100

70

590

Force Blader

 

 Battle Mode 3
Activation Skill

 

Option

 Basic Stat

Stat
ที่เพิ่มขึ้นต่อLevel

 Stat รวมที่เพิ่มขึ้นเมื่อ Level ถึง 190

Sword Splitter

Attack เพิ่มขึ้น

250

30

460

Magic Attack เพิ่มขึ้น

250

30

460

Defense
เพิ่มขึ้น

100

55

485


 วิธีการได้ Battle Mode 3

- Skill books  สำหรับ Battle Mode 3 นั้นสร้างได้โดยใช้ Stain Clones, Trance Force และ Minesta Craft Stone
- Stain Clones ได้มาจาก Quest Capsules
- วิธีการได้วัตถุดิบBattle Mode 3 stage

Materials

Crafted

ต้องการ

Fatal Attack Stage 1

1. Stain Clone 40ea

2. Trance Force I 1ea

3. Minesta Craft Stone Lv. 1 1ea

Skill Book(Battle Mode 3 Stage 1)

Activation Skill

Basic Attack A,B

Fatal Attack I

Fatal Attack Stage 2

1. Stain Clone 50ea

2. Trance Force II 1ea

3. Minesta Craft Stone Lv. 2 1ea

Skill Book(Battle Mode 3 Stage 2)

Fatal Attack II

Fatal Attack Stage 3

1. Stain Clone 70ea

2. Trance Force III 1ea

3. Minesta Craft Stone Lv. 3 1ea

Skill Book(Battle Mode 3 Stage 3)

Fatal Attack III


** Battle Mode 3 Skill books ต้องเรียนตามลำดับ **เควสสำหรับ Battle Mode 3
เควสเริ่มต้น Battle Mode 3

Quest

Minesta's Legacy

ประเภท

Scenario Quest

ต้องการ Level

Above Lv. 130 (BSLV: above 14)

NPC เริ่มเควส

Officer Morison of Port Lux

รางวัล

Choose 1 from Minesta Training Book Chapter 1/2/3

Battle Mode 3 daily quest

Quest

Minesta Training Support

ประเภท

Daily Quest

ต้องการ Level

Above Lv. 130 (BSLV: above 14)

NPC เริ่มเควส

Harper (Instructor) of Port Lux

รางวัล

Choose 1 from Minesta Training Book Chapter 1/2/3


เควส Capsule มีทั้งหมด 31 บทโดยแยกย้ายไปทำภารกิจตามสถานที่ต่างๆ โดยแต่ละบทจะให้ Stain Clone เป็นรางวัลจำนวนต่างกัน                                            สถานที่ที่สามารถหา  Minesta Training Books


Quest Capsule

สถานที่ตก

Minesta Training Book Chapter 1

Mutant Forest

Minesta Training Book Chapter 2

Pontus Ferrum

Minesta Training Book Chapter 3

Porta Inferno

Minesta Training Book Chapter 4 ~ 27

Lakeside / Mutant Forest / Pontus Ferrum / Porta Inferno

Minesta Training Book Chapter 28 ~ 31

Premium DX Dungeon 

Synergy Effect

        
ในการโจมตีปรกติแบบ A หรือ B ในขั้นตอนของ Battle Mode 3 นั้น จะเป็นการเปิดระบบนี้ขึ้นมา โดยมี1ระยะเวลา 8 วินาที หลังจากที่ Fatal Attack ทำงาน เมื่อเกิดผลของ Synergy ซ้ำๆจะมีผลคูณ1.5เมื่อซ้ำ 2 ,2 เท่า เมื่อซ้ำ 3 โดยมี Synergy Effect ต่างๆกันตามแต่คลาส
 Battle Style

 Synagy name

 Synagy effect

 Target

 Combo 1

 Combo 2

 Combo 3  Combo 4

Warrior

 Break Armor

 Hp -500  Activator

 A

 A

 B

 Defense -5%  Opponnent

 Exploer Angle

 Defense -5%  Activator

 A

 B

 A

 A

 Critical Damage +20%   Activator
 Critical Rate +5%   Activator

 Max Critical
Rate Up + 5%

  Activator

 Increased
Fighting Spirit

 Hp -500  Opponnent

 B

 A

 A

 B

 Hp -500   Activator
 Sword Amp Up+ 10%   Activator

 Blader

 Frontal Attack  Hp -500  Activator

 A

 A

 B

 A

 Critical Damage +30%  Activator

 Accumulated
Damage

 Hp -500  Activator

 A

 B

 A

 A

Add. Damage +500  Activator

 Increased
Fighting Spirit

Critical Damage +20%  Activator

 B

 A

 A

 B

 Sword Amp Up+ 14%  Activator

 Wizard

 Concentrate spell Hp -300   Activator

 

  A

 

  

A

 

 

  B

 

 

  A

 

Mp -300   Activator
 Magic Amp Up+ 10%   Activator
  Burst of Magic Defense -4%   Activator

 A

 B

 A

  A

 Critical Damage +30%   Activator

  Resistance blockade

Hp -400   Activator

  B

  A

  A

B

Resist Critical -25%   Opponnent
Force Archer    Sharp Shooting Attack range -1   Activator

A

   A

   B

A

Attack range -1   Opponnent
 Magic Amp Up+ 10%   Activator
  Critical Shooting  Hp -500   Activator

A

B

A

A

Critical Damage +30%   Activator
 Enhance Shooting  Attack -3%   Opponnent

B

 A

 A

 B

 Defense -4%   Activator
 Critical Rate +5%   Activator
 Critical Damage +20%   Activator

Force Shielder

   Disam  Defense -5%   Opponnent

A

A

B

A

 Critical Rate +7%    Activator
 Max Critical Rate +7%   Activator
   Use Weak Point  Defense -10%   Opponnent

A

B

A

A

 Defense -10%   Activator
 Sword Amp Up+ 10%   Activator
  Extreme Critical  Hp -500   Activator

  B

  A

  A

  B

 Critical Damage +25%   Activator

Force Blader

Share Pain  Defense -5%  Opponnent

   A

  A

   B

  A

 Hp -500  Activator
 Attack +5%  Activator
 Increase Critical  Critical Damage
-10%
 Opponnent

 A

 B

A

 A

 Critical Damage -10%  Activator
Critical Rate +7%  Activator
 Max Critical Rate +14%  Activator
Chain Pain  Defense -5% Opponnent

B

A

A

B

 Defense -40%  Activator
 Sword Amp Up+ 10%  Activator