ระบบ Sub Password  เป็นระบบที่ช่วยป้องกันความปลอดภัยให้กับไอดีของผู้เล่นได้อย่างยอดเยี่ยม สามารถตั้งค่าการใช้งานได้ถึง 3 ระดับความปลอดภัย ซึ่งเราจะมาทำความเข้าใจวิธีการใช้งานของระบบ Sub Password ไปพร้อมๆ กันดังนี้ค่ะ


การตั้งค่าความปลอดภัยแบ่งออกเป็น 3 ระดับ

1. การตั้งพาเวอร์ดรอง เพื่อตรวจสอบก่อนเข้าเกม Log in Character
2. การตั้งพาสเวอร์รอง เพื่อไม่ให้เคลื่อนย้ายไอเทมในช่อง Inventory ของตัวละคร
3. การตั้งพาสเวอร์รอง เพื่อไม่ให้เคลื่อนย้ายไอเทมทั้งในคลังเก็บของ Warehouse

การตั้งค่าพาสเวอร์ดรอง หน้าเลือกตัวละคร


           การตั้งพาสเวอร์ดในหน้าเลือกตัวละครนี้จะเป็นการล็อคไอดีเอาไว้ ซึ่งหากไม่ใช่เจ้าของไอดีจะไม่สามารถเลือกตัวละครแล้วเข้าเกมได้ และเมื่อตั้งพาสเวอร์ดรองแล้วระบบจะล็อคทุกตัวละครโดยอัติโนมัติ ซึ่งในส่วนของ Inventory  และ Warehouse ก็เช่นกันแต่ต้องตั้งพาสเวอร์ดก่อน เพราะการล็อคข้อมูลจะแยกกันค่ะ

 

 

1. เมื่อเข้ามาถึงหน้าเลือกตัวละครจะมี ปุ่มแม่กุญแจ อยู่ทางขวามือด้านบน

2. เมื่อคลิกปุ่มเกี่ยวกับพาสเวอร์ดรองแล้ว จะมีหน้าต่าง Popup  เมนูขึ้น ให้เราคลิกปุ่ม สร้าง passwordได้เลยค่ะ


3. การตั้งพาสเวอร์ดรอง ตั้งด้วยตัวเลข 4 หลัก ตั้งแต่ 0 - 9 แต่ไม่สามารถเลขที่ซ้ำกันเช่น 1111, 0000,
   
(ไม่ควรตั้งพาสเรียงตัวเลข เช่น 1234, 5678, 0987 เพราะง่ายต่อการสุ่มหมายเลข)

 

4. เมื่อทำการตั้งพาสเวอร์ดรองเรียบร้อยแล้ว เมื่อคลิกเลือกตัวละครเราจะต้องกรอกพาสเวอร์ดอีกครั้ง จึงจะเข้าเกมได้ตามปรกติ


5. จากนั้นระบบจะให้เราตั้งคำถามและคำตอบ เพื่อเป็นตัวช่วยหากเราลืมพาสเวอร์ดรอง สามารถกดปุ่ม หาพาสเวอร์ด
    เพื่อทำการ Reset พาสเวอร์ดเดิม และสามารถสร้างพาสเวอร์รองใหม่ได้อีกครั้ง          ทุกครั้งที่กรอกพาสเวอร์ดรองผิด ระบบจะมีข้อความเตือนทุกครั้ง หากกรอกพาสเวอร์ดรองผิดพลาดครบ 5 ครั้ง ระบบจะทำการบล็อคไอดี และถูกตัดออกจากเซิฟร์เวอร์ทันที


หมายเหตุ :
1. เมื่อตั้ง Sub  Password  แล้ว จะไม่สามารถลบตัวละครได้  จนกว่าจะปลดล็อค Sub Password ทั้งหมดออกก่อน
2. ถ้ายังไม่ได้ตั้ง Sub Password  ใดๆ ระบบก็จะไม่ทำงาน การ Log in เข้าเกม ไม่สามารถเข้าได้
3. การทำงานของระบบ Sub Password จะครอบคลุมทุกตัวละครในไอดี
    เช่น เมื่อตั้งพาสล็อค  Inventory  ที่ตัวละครใดตัวละครหนึ่ง ระบบก็จะล็อคทั้งหมดทุกตัวละครในไอดี
4. การตั้ง Sub Password  สามารถตั้งเหมือนกัน หรือ สามารถตั้งพาสเวอร์ดแยกกันได้
   -  Log in Character
   -  Inventory
   -  Warehouse
           หากไอดีถูกบล็อค เนื่องจากพิมพ์ Sub Password ผิด ท่านจะต้องส่งเอกสาร Fax สำเนาบัตรประชาชน และ สำเนาทะเบียนบ้าน มาที่หมายเลข 02-7174290,  027174291  พร้อมแจ้งรายละเอียด ID, Server ที่เล่น  เพื่อให้ทีมงานตรวจสอบและดำเนินการ ปลดล็อค ให้ภายใน 1 วัน  หลังจากทีมงาน ปลดล็อค ให้เรียบร้อยแล้ว  กรุณาใช้ความระมัดระวังในการตั้งพาสเวอร์ดในครั้งต่อไปด้วยนะค่ะ