วิธีการสร้าง Craft ไอเทม
 
        เราสามารถเปิดหน้าต่างสร้างไอเทมได้โดย กดปุ่ม C (หน้าต่างตัวละคร) และคลิกเลือกแถบ Prof.Craft
หรือ Basic Craft เพื่อสร้างไอเทม (หากไม่มีไอเทม C.A.Transmuter จะไม่สามารถใช้งานส่วนนี้ได้)

นำเม้าส์วางบน ตัวเลขสีแดง เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม
 
 
 
 
 
 
 วิธีการสกัดไอเทม (Extract Item)
 
        ด้วย C.A. Transmuter คุณสามารถสกัดไอเทมเพื่อใช้เป็นส่วนประกอบในการสร้าง Craft ไอเทมได้จาก อาวุธ, ชุดเกราะ, แหวน(Ring) และ สร้อยคอ(Amulet) ซึ่งไอเทมทั้งหมดจะสามารถนำมาใช้ในการสกัดได้นั้นจะต้องเป็นไอเทมในระดับ เลเวล 4 ขึ้นไป ดูรายละเอียดจากรายชื่อไอเทม เลเวล 4 และไอเทมที่ระดับสูงกว่าตามด้านล่าง
 
 - ไอเทม Orb และ Crystal: ระดับ Citrine หรือ ระดับที่สูงกว่า
 - ไอเทม Katana, Blade, Daikatana และ Great Sword: ไอเทมระดับ Shadow Steel หรือ ระดับที่สูงกว่า 
 - ไอเทม Glove, Boots, Helmet และ Suit: ไอเทมระดับ Shodow Steel และ Aramid หรือ ระดับที่สูงกว่า
 
 - สำหรับ Ring คุณสามารถสกัดไอเทมได้ดังรายชื่อด้านล่าง 
      + Ring of Fighter, Ring of Sage และ Ring of Champion + 3 หรือ ระดับที่สูงกว่า
      + Critical Ring และ Ring of Luck + 2 หรือระดับที่สูงกว่า
      + Life Absorb Ring, Mana Absorb Ring และ Force Absorb Ring +1 หรือ ระดับที่สูงกว่า
      + Craft Ring
 
 - สำหรับ Amulet คุณสามารถสกัดไอเทมได้ดังรายชื่อด้านล่าง 
      + Ogre Power Amulet, Atlas Amulet, Genius Amulet, Enlightenment Amulet, Rapid Amulet และ Quickness Amulet
      + Amulet of Bless +1 หรือ ระดับที่สูงกว่า
      + Force Regeneration Amulet +0 หรือ ระดับที่สูงกว่า
      + Life Regeneration Amulet และ Mana Regeneration Amulet +1 หรือ ระดับที่สูงกว่า
      + Amulet of Guard +2 หรือ ระดับที่สูงกว่า
      + Craft Amulet
 
   ขั้นตอนวิธีการสกัดไอเทม
 
 
    
 
        คลิกขวาที่ C.A.Transmuter (หมายเลข1) หลังจากนั้นเม้าส์จะเปลี่ยนเป็นรูปมือ (หมายเลข2)
กดเลือกไอเทมที่ต้องการ หลังจากเลือกไอเทมแล้วกดตกลงเพื่อทำการสกัดไอเทม (หมายเลข 3)
 
   ผลลัพธ์จากการสกัดไอเทม
 
 
 
        หลังจากทำการสกัดไอเทมจะปรากฎหน้าต่าง Extract Item ขึ้นมาให้เราทำการลากไอเทมที่ได้รับนำไปใส่ในช่องเก็บของในตัวละครหรือกดปุ่ม รับทั้งหมด ไอเทมก็จะนำถูกมาเก็บไว้ในช่องเก็บของในตัวละครเช่นกัน
 
 
 

 ไอเทมที่ได้จากการสร้าง Craft Item
 
- ความสามารถของไอเทมที่ได้รับจะแตกต่างกันในแต่ละครั้ง

           ผลลัพธ์ที่ได้จากการทำ Craft Item ประเภท Professional และ Basic Craft จะสุ่มค่าความสามารถไอเทมที่ได้รับแตกต่างกันไปในแต่ละครั้ง

 
 - ค่าประสบการณ์ที่ได้รับจากการทำ Craft Item จะขึ้นอยู่กับคุณภาพของไอเทมที่ทำได้

            ตัวละครจะมีค่าประสบการณ์ Craft Item อยู่ 5 ระดับเลเวล ถ้าหากคุณมีค่าประสบการณ์สูงขึ้นในการสร้างCraft Item ระดับเลเวลนั้นๆ คุณก็มีโอกาสสูงขึ้นที่จะสร้างไอเทมสำเร็จ และคุณไม่สามารถสร้าง Craft Itemที่มีค่าระดับ Craft เลเวลสูงกว่าค่า Craft เลเวลของตัวละครคุณได้ และหากคุณสร้าง Craft Item ที่มีระดับเลเวลCraft ต่ำกว่าหรือน้อยกว่าตัวละครของคุณ คุณก็จะไม่ได้รับค่าประสบการณ์จากการสร้าง Craft Item ผลลัพธ์จากการสร้าง Craft Item จะมีผลต่อจำนวนค่าประสบการณ์ที่ได้รับจากการสร้าง Craft Item หากคุณล้มเหลวในการสร้างคุณก็จะได้รับค่าประสบการณ์จากการสร้างไอเทมน้อย แต่หากคุณสำเร็จในการสร้างไอเทมที่มีคุณภาพสูง คุณก็จะได้รับค่าประสบการณ์ (EXP Craft) จำนวนมาก
 
 - สิ่งที่ขาดไม่ได้ Honor Point

            เนื่องจากไอเทม C.A.Transmuter นั้นเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายเนื่องจากถูกห้ามใช้จาก Sage Tower เนื่องจาก Sage Tower เห็นว่าสิ่งนี้เป็นภัยคุกคามต่อสังคมและความมั่นคงทางการเมืองอย่างรุนแรง อาวุธที่สร้างขึ้นอาจถูกใช้ไปในทางที่ผิด ดังนั้นในการสร้าง Craft Item จึงทำให้เราเสียค่า Honor Point ในการสร้างไอเทมหากเราทำ Craft Item ระดับสูงก็จะยิ่งเสียค่า Honor Point สูงขึ้น หากเราไม่มีค่า Honor Point ก็จะไม่สามารถสร้าง Craft Item ได้
 
 

 

 วิธีการเลื่อนขั้นCraft ตัวละคร
 
 - คุณสมบัติในการผ่านการทดสอบ

แต่ละเลเวลจะมีการทดสอบเพื่อให้ตัวละครสามารถเลื่อนระดับ Craft ให้สูงขึ้นซึ่งเราจะสามารถทดสอบได้ก็ต่อเมื่อมีค่าประสบการณ์ Craft ในระดับนั้นสูงถึง 100%  และจะต้องสร้างไอเทมระดับสูงสุดในระดับ Craft เลเวลนั้นๆ (Proof of Qualification) เพื่อเป็นสิ่งยืนยันว่าได้ทำการผ่านการทดสอบแล้ว

 

สร้างไอเทมระดับ Proof เพื่อเป็นเครื่องพิสูจน์ความสามารถในการเลื่อนระดับ Craft เลเวลตัวละคร

                                

หลังจากนั้นให้เรากลับไปคุยกับ Yerte Npc เมือง Port Lux เพื่อทำการเลื่อนระดับ Craft เลเวลของตัวละครและเธอจะมอบ C.A.License ให้กับเรา

              

ทำการ คลิกขวาที่ไอเทม C.A. License เพื่อทำการเลื่อนระดับ Craft เลเวลตัวละคร