Cabal เกาหลีเพิ่มอาวุธใหม่และยศ

 

ยศใหม่

ไม่ต้องมีค่าชื่อเสียงและเป็นผู้บังคับบัญชาใน Mission war ก็สามารถมียศมากมายโดยการล่ามอนสเตอร์หรือทำเควส และมีแผนที่จะเพิ่มยศใหม่ให้เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวมากยิ่งขึ้น

 

วิธีรับยศ

วิธีที่จะได้รับยศนั้นมีมากมายหลายอย่างโดยจะแตกต่างตามแต่ละยศ หวังว่าผู้เล่นทุกท่านจะสนุกสนานกับการตามล่าหายศนะคะ

 

 

การปรากฎตัวของอาวุธ S.I.G METAL

          ล่าสุดได้ประสบความสำเร็จให้การหาอาวุธโบราณที่สร้างขึ้นมาจากแร่ลึกลับของเกาะที่นักท่องเที่ยวได้ไปค้นพบโดยบังเอิญ ตอนนี้มีแต่เพียงอาวุธเท่านั้นที่ถูกค้นพบส่วนเครื่องป้องกันที่เหลือนักสำรวจเตรียมที่จะหาต่อไปอาวุธนี้สันนิษฐานว่าถูกสร้างที่ Honorable age ตามบันทึกในสมัยนั้นมีอุปกรณ์อยู่หลายชนิดแต่ก็ยังไม่มีวิธีที่จะค้นพบได้ ภายหลังจากถูกทำลายล้างก็ดูเหมือนว่าจะถูกซุกซ่อนอยู่ในดินที่ไหนสักแห่งของ Nevereth ในครั้งนี้อาวุธที่ถูกค้นพบจะถูกซ่อนในดินเป็นเวลานานก็ตามแต่ก็ดูเหมื่อนจะไม่เสียหายมากเท่าไหร่

          เนื่องจากมีดีไซน์ที่สวยงามผู้ค้นพบครั้งแรกจึงคิดว่าเป็นแค่ของตกแต่งแต่เมื่อเห็นพลังที่น่ากลัวก็ต้องตกใจอนุภาพของอาวุธแข็งแกร่งก็จริงแต่เนื่องจากถูกซุกซ่อนในดินเป็นเวลานาน เมื่อสัมผัสกับอากาศทำให้พลังตกลงอย่างฉับพลัน จึงมีการพยายามเพื่อแก้ไขปัญหานี้ มีการแยกคุณสมบัติของสิ่งของแล้วสร้างเป็นผลึกขึ้นมาและท้ายที่สุดค้นพบว่าสามารถรักษาพลังของอาวุธนั้นได้โดยใช้ Core ระดับ High ขึ้นไป อาวุธที่ได้รับพลังของ Upgrade Core จะแข็งแกร่งมากขึ้นแถมยังไม่หายไปอีกด้วย

 

ข้อมูลโดยละเอียดของไอเทม

 

 

* ข้อมูลอัพเกรดไอเทม
- สามารถใช้ Upgrade core (High) ในการเพิ่มความสามารถของไอเทม
- สามารถใช้ Force Core (High) ในการเพิ่มความสามารถพิเศษใน slot
- สามารถใช้ Slot Extender (High) ในการเพิ่มกำลังการผลิต Force Core ของไอเทม

 

 ระบบการผลิตทั่วไป TUNE UP!!

1. เปลี่ยนแปลงระบบการผลิต
- แก้ไข Formula Card เดิมและเพิ่ม Formula Card ใหม่ให้สามารถใช้และผลิตไอเทมทั่วไปได้อย่างง่ายดายกว่าเดิม

2. เพิ่ม Formula Card ใหม่

 

เลเวล

ไอเทมที่ได้ 

วัตถุดิบ

จำนวน

NO.

5

Life Potion(LV 3) 200 ชิ้น

Life Potion(LV 3)
Upgrade core(piece) 80

80
10

57

5

Mana Potion(LV 3) 200 ชิ้น

Mana Potion(LV 3)
Force Core(piece)

80
10

58

5

Return stone 200 ชิ้น

Return stone
Upgrade core(piece)
Force Core(piece)

100
5
5

59

6

Life Potion(LV 3) 500 ชิ้น

Life Potion(LV 3)
Upgrade core(piece)

200
25

82

6

Mana Potion(LV 3) 500 ชิ้น

Mana Potion(LV 3)
Force Core(piece)

200
25

83

6

Slot Extender(High) 1 ชิ้น

Slot Extender(Medium)
포스 증폭기

1
1

90

6

Return stone 500 ชิ้น

Return stone
Upgrade core(piece)
Force Core(piece)

200
15
15

92

6

Force Core(Low) 1 ชิ้น

Force Core(Crystal)

3

93

7

Life Potion(LV 3) 999 ชิ้น

Life Potion(LV 3)
Upgrade core(piece)
Force Core(piece)

400
50
400

102

7

Mana Potion(LV 3) 999 ชิ้น

Mana Potion(LV 3)

50

105

7

Return stone 999 ชิ้น

Return stone
Upgrade core(piece)
Force Core(piece)

400
25
25

108

7

Force Core (Medium) 1 ชิ้น

Force Core(Low)

3

109

 

3. แก้ไข Formula Card เดิม

 

เลเวล

ไอเทมที่ได้ 

วัตถุดิบ

จำนวน

NO.

3

Return stone 18 ชิ้น/20 ชิ้น/
22 ชิ้น/30 ชิ้น

Return stone
Upgrade core(piece)
Force Core(piece)

20
1
1

22

6

Upgrade core (Low) 1 ชิ้น

Upgrade core (Crystal)

3

76

4

Return stone 90 ชิ้น/100 ชิ้น/
105 ชิ้น/120 ชิ้น

Return stone
Upgrade core(piece)
Force Core(piece)

80
2
2

40

7

Upgrade core (Medium) 1 ชิ้น

Upgrade core (Low)

3

96

 

ทีมงาน Thai Cabal Online